Lưu trữ thẻ: Mô hình nuôi cá trong ao tôm

Mô hình nuôi cá đối mục trong ao tôm hiệu quả cao

Cá đối mục là đối tượng nuôi mới, ít bệnh tật, không phải sử dụng...