Hiển thị tất cả 8 kết quả

Guồng nước tạo oxy

Guồng nước tạo oxy 2 cánh 220V

7.000.000

Guồng nước tạo oxy 2 cánh 220V Model: ESCD.750.2 Công suất động cơ: 0.75 KW Điện áp sử dụng: 220V Lượng Oxi hòa tan tạo ra: > 2.9 kgO2/KW/giờ Số cánh quạt: 02 cánh Số Phao: 02 phao, Mortor lõi đồng

-5%

Guồng nước tạo oxy

Guồng nước tạo oxy 2 cánh 380v

5.700.000

Guồng nước tạo oxy 2 cánh Model:ESC.750.2 Công suất động cơ: 0.75 KW Điện áp sử dụng: 220V/380V Lượng Oxi hòa tan tạo ra: > 2.9 kgO2/KW/giờ Số cánh quạt: 02 cánh Số Phao: 02 phao, Mortor lõi đồng

-4%

Guồng nước tạo oxy

Guồng nước tạo oxy 4 cánh 220V

6.600.000

Thông số kỹ thuật máy guồng nước 4 cánh quạt tạo oxy Công suất động cơ: 1,5 KW Điện áp sử dụng: 220V Lượng Oxi hòa tan tạo ra: >= 1.9 kgO2/KW/giờ Số cánh quạt: 04 cánh Số Phao: 02 phao, Mortor lõi đồng

Guồng nước tạo oxy

Guồng nước tạo oxy 4 cánh 380V

8.500.000

Thông số kỹ thuật máy guồng nước tạo oxy 4 cánh Công suất động cơ: 1,5 KW Điện áp sử dụng: 380V Lượng Oxi hòa tan tạo ra: >= 1.9 kgO2/KW/giờ Số cánh quạt: 04 cánh Số Phao: 02 phao, Mortor lõi đồng

-5%

Guồng nước tạo oxy

Guồng nước tạo oxy 6 cánh 220V

8.100.000

Thông số kỹ thuật guồng nước tạo oxy 6 cánh Công suất động cơ: 2200 KW Điện áp sử dụng: 220V Lượng Oxi hòa tan tạo ra: >= 2.8 kgO2/KW/giờ Số cánh quạt: 06 cánh Số Phao: 03 phao, Mortor lõi đồng

-1%

Guồng nước tạo oxy

Guồng nước tạo oxy 6 cánh 380V

8.800.000

Thông số kỹ thuật của guồng nước tạo oxy 6 cánh Công suất động cơ: 2200 KW Điện áp sử dụng: 380V (điện 3 pha) Lượng oxy hòa tan tạo ra: >= 2.8 kgO2/KW/giờ Số cánh quạt: 06 cánh Số Phao: 03 phao, Mortor lõi đồng

-3%

Guồng nước tạo oxy

Guồng nước tạo oxy 8 cánh

8.500.000

Thông số kỹ thuật của guồng nước tạo oxy 6 cánh Công suất động cơ: 2200 KW Điện áp sử dụng: 380V (điện 3 pha) Lượng oxy hòa tan tạo ra: >= 2.8 kgO2/KW/giờ Số cánh quạt: 06 cánh Số Phao: 03 phao, Mortor lõi đồng

10.000.000

Thông số kỹ thuật máy guồng nước tạo oxy năng lượng mặt trời Công suất động cơ điện một chiều: 0.75 KW Điện áp sử dụng: Điện một chiều 48VDC Lượng Oxi hòa tan tạo ra: > 1.1 kgO2/KW/giờ Số cánh quạt: 2 cánh Số Phao: 02 phao, Mortor điện một chiều lõi đồng 48VDC